Tất cả sản phẩm của Tanamera đều có chứng nhận VEGAN, chứng nhận của Hiệp Hội Ăn Chay trên thế giới có trụ sở tại Vương Quốc Anh .