Hướng dẫn sử dụng :

  • Tạo hương thơm : thêm một vài (5-8) giọt tinh dầu vào nước trong đèn đốt tinh dầu.
  • Massage : thêm 5 giọt (1 / 4ml) vào 10 ml dầu Tanamera Carrier (dầu nền )