Nhỏ từ 5 đến 10 giọt lên bề mặt đá để làm mới không khí. Tinh dầu nhanh chóng hấp thụ và mùi hương tỏa ra từ từ ở nhiệt độ phòng.