Hỗn hợp của tinh dầu Hoa oải hương , tinh dầu Phong lữ và tinh dầu Hoa chanh .