Là dụng cụ hỗ trợ cho quá trình xông vùng kín tại nhà.

Chất liệu bằng gỗ tốt : bền, đẹp.