Tạm biệt tóc rụng

Vào mùa xuân hay mùa thu, tóc hay bị rụng nhiều hơn cả. Những khi bạn nhìn thấy tóc rụng trong bồn rửa mặt, bồn tắm hay rải rác...