Những gì đang diễn ra với bé khi bé được 49 tuần tuổi?